Multihuset

Book nu

Information om Multihuset

I 2015 købte Borgerforeningen af Holbæk kommune spejderhuset, der er beliggende på Rævebjerg.

Samtidig solgte foreningen deres hidtil benyttede lokaler på Nørreled, og meningen var, at spejderhuset skulle danne rammen om foreningens aktiviteter, men samtidig give mulighed for, at byens borgere kunne bruge huset til sammenkomster, møder m.v.

Borgerforeningen omdøbte derfor huset til MULTIHUSET, således der kunne signaliseres, at huset kunne bruges af alle.

Det lykkedes at få kontakt med EUC for den gennemgribende renovering, der skulle ske med huset.

Gennem hele 2015 var der således EUC lærlinge, der malede, hamrede og bankede, trak nye installationer m.m.

Multihuset står nu færdig med stueetagen, og et nyt køkken er sat op. Desuden er mødelokalet sat i stand, så det nu fremstår hyggeligt og lyst.

Mødelokalet er forsynet med borde og stole til max. 50 personer, og Borgerforeningen har indkøbt diverse service også til 50 personer. Dette lokale kan benyttes af borgerforeningens medlemmer.

Borgerforeningen har indrettet et kontor i bygningen, og tanken er, at der fremadrettet bliver indrettet mødelokale, tekøkken m.v. på 1. salen.

Book Multihuset – Udlejes ikke PT

Ønsker du at benytte Multihuset, eller få yderlige oplysninger herom, skal du kontakte Borgerforeningen:

Borgerforeningen

30 62 25 11