MØRKØVS BORGERFORENING ARBEJDER FOR BYENS VEL

MØRKØV HANDELS-, HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING


Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening (i daglig tale “Borgerforeningen”) blev stiftet i 1907, og har til formål at arbejde for byens vel.

ARRANGEMENTER


Borgerforeningen arrangerer og afholder forskellige større og mindre arrangementer henover året. Det er alt fra Ren By med 50 deltagerer til årets sidste Kræmmermarked med over 300 kræmmere og mere end 100.000 besøgende.Læs mere

MULTIHUSET


Borgerforeningen ejer Multihuset, som er foreningens hovedkvarter. Huset kan lejes ud til foreningens medlemmer til møder og sammenkomster og derudover er det stedet hvor alting planlægges og Kræmmermarkedets centralnerve.Læs mere

DANSK KØRESELSKAB


Dansk Køreselskab holder også til på Rævebjerg og derfor er det naturligt at de også får del i Multihuset og bruger Rævebjerg til deres arrangementer, som omfatter blandt andet pløjestævne, dressur, dommerkurser og meget mere.


Læs mere

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE


Elleve personer udgør Mørkøv Borgerforenings bestyrelse. Bestyrelsen er konstituret af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.


Alle mødes mindst én gang om måneden til Bestyrelsesmøde, hvor der snakkes om de kommende aktiviteter, nye tiltag og kræmmermarkedet, blandt meget andet. 

GIV EN HÅND ELLER

BLIV MEDLEM


Vi er altid glade for hjælp, så hvis du har lyst at gi’ en hånd med, så kontakt os endelig. Foreningen har en hal til opbevaring af forskellige vogne og andet materiel, som bliver brugt til diverse arrangementer. Disse ting skal holdes i form og derfor bruger foreningens bestyrelse en del tid på at vedligeholde – men jo flere der hjælper, jo mere tid har vi til andre aktiviteter.


Hvis du ikke har tid eller lyst til at hjælpe med arbejdsopgaver, er vi også glade for støtte i form af et husstandsmedlemskab. På den måde er du med til at finansiere de forskellige arrangementer, vi planlægger. Det koster blot 100 kr. om året for hele husstanden. IMG_4023
IMG_4019
IMG_4022
IMG_4053
IMG_4020


TAG EN TUR PÅ RÆVEBJERG OG NYD DE SMUKKE OMGIVELSER

Den smukke ræv, som sidder til skue på Rævebjerg, er skænket af Dansk Køreselskab og designet af Marianne Seidenfaden.

unsplash