BORGERFORENINGENS BESTYRELSE

Kristian Bruun Rasmussen

Formand


Email: mail@mhhb.dk

Mobil: 30 62 25 11

Dorte Christiansen

Sekretær

Jørgen Lundgaard

Medlem


Mette Korndal Larsen

Medlem


Johnny Olsen

Medlem


Martin Hansen

Suppleant


Helle Henriksen

Medlem


Trine Bruun Rasmussen

Suppleant


Thomas Hansen

Næstformand


Bettina Juhl

Kasserer


Email: kasserer@mhhb.dk

Lasse Gyldenvang

Medlem