Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening

Information om Multihuset


I 2015 købte Borgerforeningen af Holbæk kommune spejderhuset, der er beliggende på Rævebjerg.

Samtidig solgte foreningen deres hidtil benyttede lokaler på Nørreled, og meningen var, at spejderhuset skulle danne rammen om foreningens aktiviteter, men samtidig give mulighed for, at byens borgere kunne bruge huset til sammenkomster, møder m.v.

Borgerforeningen omdøbte derfor huset til MULTIHUSET, således der kunne signaliseres, at huset kunne bruges af alle.

Det lykkedes at få kontakt med EUC for den gennemgribende renovering, der skulle ske med huset.

Gennem hele 2015 var der således EUC lærlinge, der malede, hamrede og bankede, trak nye installationer m.m.

I 2020 lagde vi nyt tag på hele Multihuset i samarbejde med Dansk køreselskab

I 2021 fik vi indlagt fjernvarme i Multihuset  som erstatning for et pille fyr

 

Dansk køreselskab har indrettet et kontor på 1. salen og tanken er, at der fremadrettet bliver indrettet mødelokale,  i den resterende del  1. salen.


Multihuset står nu færdig med stueetagen, og et nyt køkken er sat op.

Mødelokalet er forsynet med borde og stole til max. 50 personer, og Borgerforeningen har indkøbt diverse service også til 50 personer. Dette lokale kan benyttes af borgerforeningens medlemmer.

Hello world

Information om mødelokalet

 

Mødelokalet er forsynet med borde, stole og diverse service til max. 50 personer. Det kan benyttes af borgerforeningens medlemmer.
Hvis du, som medlem af borgerforeningen, ønsker at bruge Multihuset skal du/I være opmærksom på følgende:


  • Der er plads til max. 50 personer.
  • Der må ikke laves mad i huset, men medbragt mad er det tilladt at lune/opvarme.
  • Efter brug skal borde/stole stilles op, som de stod ved ankomsten.
  • Der skal gøres rent, og service vaskes op og stilles på plads. Ovn m.v. skal efter brug rengøres.
  • Evt. musik skal dæmpes efter midnat.
  • Ødelagt inventar og service skal erstattes af brugeren.
  • Der må ikke afholdes “ungdomsfester” i huset.


På bestyrelsesmøde er det blevet  besluttet at pr. den 15 august 2016, kan Multihuset udlånes efter følgende regler:

Multihuset udlånes kun til medlemmer, der mindst har været medlem af MHHB i 2 år.

Multihuset kan kun udlånes efter følgende takster:
Hverdage max. 6 timer……………………………………….500,00 kr. inkl. moms.
2 døgn (f.eks. fredag kl. 16 til søndag kl. 16)……….2.000,00 kr. inkl. moms.

Rengøring 800 kr. inkl. Moms.

Hello world

Book Multihuset – Udlejes ikke PT


Ønsker du at benytte Multihuset, eller få yderlige oplysninger herom, skal du kontakte Borgerforeningen: 30 62 25 11